२०७७ माघ ४, आइतबार

हलिन्यक २४ घण्टाय् कोरोना ९३७१ म्ह मन्त

रमित | थिंंलागा आमै ११४१, पुस २९ बुधवाः

वःगु २४ घण्टाया दुने हलिन्यकं ९ हजार ३७१ म्हेसित कोरोना संक्रमित जुया सी गु दु ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनया तथ्यांक कथं आःतक हलिन्यकं १९ लाख ४० हजार ३५२ म्ह सी धुकुगु दु।

संगठनया तथ्यांक वःगु २४ घण्टाया दुने ५ लाख ६६ हजार १८६ म्ह कोरोना संक्रमितपि थपे जुगु दु।

आःतक हलिन्यकं कोरोना संक्रमितपि ८ करोड ९७ लाख ७ हजार ११५ म्ह थ्यःगु दु।

Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय