अपराध बुखँ
 • ह्याउँगु नम्बर आतंक न्यंकूपिन्त ज्वन

  सामाजिक संजालपाखें फोनय् ह्याउँगु नम्बर आतंक न्यंकूपिं निम्हेसित प्रहरीं ज्वंगु दु । मोबाइल फोनय् ह्याउँगु नम्बरं फोन वइगु व अज्याःगु नम्बरया फोन ल्ह्वंसा ज्यान वनीगु हल्ला याःगु द्वपनय् प्रहरीं ...

  Read More
 • करोड स्वयां आपाः ठगेयाःम्ह ज्वन

  वैदेशिक लजगालय् ब्रुनाइ छ्वयाबी धकाः ३०म्हेसिके १ करोड स्वयां आपाः धेबा उठे यानाः बिस्युं वनाच्वंम्ह छम्हेसित प्रहरीं ज्वंगु दु । ब्रुनाइ छ्वयाबी धासें ३०म्हेसिके १ करोड ३० लाख दां म्हयाः बिस्युं...

  Read More
 • थः हे मतिनामि स्याःम्हेसित ज्वन

  थः हे मतिनामियात स्यानाब्यूम्ह रेशम लामिछाने धाइम्ह मुक्तिनाथ लामिछानेयात प्रहरीं ज्वंगु दु । सिन्धुपाल्चोक जिल्लायाम्ह थौंकन्हय् भुइजःसिइ च्वनाच्वंम्ह २३दँयाम्ह सन्तोषी धाइम्ह एलिसा नेपालीयात स्...

  Read More

Pages