अन्तर्राष्ट्रिय बुखँ
 • भारतय् प्यःगु लख स्वया अप्वः कोरोना संक्रमित जुल

  भारतय् छन्हु हे कोरोना भाइरस भारतय् छन्हु हे कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) याना १५ द्धः स्वया अप्व संक्रमित जुगु दु ।  भारतया स्वास्थ्य मन्त्रालयया कथं वःगु २४ घण्टाया दुने १५४१३म्ह संक्रमित जुगु...

  Read More
 • कोरोना संक्रमितपि ८९ लाख स्वया अप्व जुइ धुकल

  हलियकं कोरोना संक्रमितपि ८९ लाख स्वया अप्व जुइ धुकुगु दु । अथेहे सीप ४ लाख ६६ द्धः स्वया अप्वो कोरोना भाईरसया संक्रमण जुइ धुकुगु दु । वःगु २४ घण्टाय् जक हलियकं छगु लाख ५४ द्धः स्वया अप्व न्हुपि क...

  Read More
 • भारतय् २४ घण्टाय् १३५८६म्हेसित सङ्क्रमण पुष्टि

  भारतय् कोरोना सङ्क्रमण अप्वया वना च्वगु दु ।  भारतय् वःगु २४ घण्टाया दुने १३५८६ म्हेसित सङ्क्रमण पुष्टि जूगु दु ।  छन्हु हे सङ्क्रमित जूपि आःतक हे दकलय् अप्वगु खः ।  वःगु २४ घण्टाय...

  Read More
 • रुसय् कोरोना संक्रमणं ४८९ चिकित्सकपि मन्त

  रुसय् कोरोना भाइरस संक्रमणपाखे ४८९म्ह चिकित्सकपि सीगु दु । रुसया स्वास्थ्य क्षेत्रय् स्वया च्वपि सरकारी संस्था रोजद्रावनादजोरं जानकारी बिःगु दु । लच्छिया दुने १०१म्ह चिकित्सकपि सीगु दु । थ्व नाप ...

  Read More
 • भारतय् कोरानां सीपि १२द्धः थ्यन

  भारतय् कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पाखे सीपिनिगु ल्याः १२द्धः थ्यन ।  भारतया स्वास्थ्य मन्त्रालयं कथं कोरोना भाइरसं सीपि आः १२ द्धः २३७ म्ह थ्यःगु दु ।  वःगु २४ घण्टाय् दुने भारतय् कोरोना ...

  Read More
 • भारतय् छन्हु निद्धः स्वया सीत अप्वोल

  भारतय् कोरोना भाइरसया कारण वःगु २४ घण्टाया दुने निद्धः स्वया अप्वो मनू सीगु दु ।  भारतया स्वास्थ्य मन्त्रालयया तथ्यांक कथं वःगु  २४ घण्टाय् दुने भारतय् कोरोना भाइरसं सीपिनिगु ल्याः निद्धः व ...

  Read More
 • ब्राजिलय् छन्हु ३५ द्धःयात कोरोना संक्रमण

  ब्राजिलय् छन्हु हे ३५ द्धःयात कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितपि पिहा वःगु दु । ब्राजिलया स्वास्थ्य मन्त्रालयं मंगलवाः बिःगु जानकारी कथं वःगु २४ घण्टाया दुने ब्राजिलय् ३४९१८ न्हुपि संक्रमित पिहा...

  Read More
 • भारत व चीनया भिडन्तय् २०म्ह भारतीय सैनिक मन्त

  भारत व चीनया विवादित सीमा क्षेत्र लद्दाख गलवान क्षेत्रय् निगु देय् सैनिक दथुइ भिडन्त जुगुलि २०म्ह भारतीय सैनिक सीगु दु ।  १५ व १६ जुनय् जुूगु भिडन्तय् भारतीय सेनाया छम्ह अधिकारी व १९ जवान सी...

  Read More
 • भारतय् छन्हु कोरोनां ३८०म्ह सीत

  भारतय् कोरोना भाइरस (कोभिड(१९) याना वःगु २४ घण्टाय् दुने ३८०म्ह सीगु दु  । भारतया स्वास्थ्य मन्त्रालयय् बिःगु जानकारी कथं आतक भारतय् कोरोना भाइरसया कारण सीपिनिगु ल्याः गुद्धः व गुसः थ्यःगु दु ।&n...

  Read More
 • चीनय् निलालिपा हाकन खनेदत कोरोना संक्रमित

  चीनय् वःगु २४ घण्टाय् निला लिपा हाकन कोरोना भाइरस (कोभिड(१९) या संक्रमित खने दुगु दु । वःगु अप्रिल १३ लिपा यक्को  संक्रमित खने दुगु खः । चीनया नेशनल हेल्थ कमिसनया कथं ३८म्ह स्थानीय संक्रमित ...

  Read More

Pages