तजिलजि
  • लुँति अजिमा अले बालाचःर्हे दथुइ स्वापू

    - बिराजकाजी राजोपाध्याय     जुजु गुणकामदेवं कलिगत सम्वत् ३८२५य् येँ देय् दयेकूबलय् देयया रक्षाया नितिं धकाः येँया च्याकू कुनय् तान्त्रिक विधि कथं खड्गाकारय् च्याम्ह अजिमापिं स्थापना यानाः दयेकूगु धया वयाच्वंगु दु । जुजुं च्याम्ह अजिमापिं स्थापना यायेगु झ्वलय् येँया धःक्व लिक्क लुँतिइ लुँति अजिमा स्थापना याःगु खः ।  ...

    Read More
  • थः पुर्खाया सम्मान खः 'त्यप आजुया जात्रा'

    - बिराजकाजी राजोपाध्याय  ...

    Read More

Pages